Privacyverklaring

Stichting Vrienden op de Fiets neemt jouw privacy serieus. Wij verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens op een veilige manier en handelen in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Om ervoor te zorgen dat de informatie in deze privacyverklaring voor jou zo duidelijk mogelijk is, hebben we ervoor gekozen om onbegrijpelijke en onleesbare juridische bepalingen te vermijden.

Wat is Vrienden op de Fiets?

Vrienden op de Fiets is een stichting die het meerdaags fietsen en wandelen in Nederland stimuleert. Daartoe onderhouden we een netwerk van Logeeradressen waar je tegen een redelijk tarief bij mensen thuis kunt logeren. Dit netwerk is alleen toegankelijk voor Vrienden die hiervoor een jaarbijdrage betalen. Logeeradressen betalen niets voor hun vermelding.

Welke informatie wordt door Vrienden op de Fiets verzameld en verwerkt?
Om de site van Vrienden op de Fiets te kunnen gebruiken, maak je een profiel aan. Hiervan hebben we twee soorten: Vriend en Logeeradres.

Vriend

Als je je inschrijft als Vriend ben je ‘lid’ van onze community.

Om het boekje en het persoonlijke pasje toe te kunnen sturen, je online toegang te geven en de betaling van de jaarbijdrage te kunnen regelen, hebben we jouw naam, adres, IBAN en e-mailadres nodig. Voordat je Vriend wordt ga je akkoord met de basisregels voor Vrienden.

Basisregels voor Vrienden

Logeeradres

Om je Logeeradres in het jaarlijks boekje en online goed te kunnen representeren vragen we om je naam, adres, e-mailadres, en een aantal karakteristieken van jouw verblijf, zoals aantal kamers, aantal bedden, gebruik fietsenstalling, etc. Een aantal karakteristieken is verplicht om te voorkomen dat Vrienden ‘lege’ of onduidelijke informatie over jouw adres te zien krijgen. Als Logeeradres ga je akkoord met de basisregels voor Logeeradressen.

Basisregels voor Logeeradressen

Post en e-mailings

Het opgeven van een e-mailadres is verplicht omdat de stichting vanuit kosten en milieu-overwegingen zoveel mogelijk via e-mail communiceert. Om in geval van nood contact met je te kunnen opnemen, vragen we ook je telefoonnummer.

Brievenbus en inbox
Vrienden op de Fiets wil de kosten zo laag mogelijk houden, zo blijft het initiatief toegankelijk voor iedereen. Bovendien zijn we zuinig op het milieu. Daarom sturen we in principe geen post. Om het netwerk goed - en liefst nog beter - te laten functioneren is het soms nodig toch post te versturen.

Nieuwe Vrienden ontvangen van ons de voor dat jaar geldende adressengids met Logeeradressen, de routekaart en het Vriendenpasje.
Gebruik je dit boekje niet? Vink dan in je profiel aan dat je het boekje niet meer wilt ontvangen.

Vrienden ontvangen van ons met enige regelmaat een e-mailbericht met service-informatie en dienstmededelingen. Hierin staan geen commerciële boodschappen. Mailing is vaak de enige manier om onze Vrienden en Logeeradressen te bereiken. Sommige mededelingen sturen wij dan ook aan iedereen, ook als iemand in het online profiel heeft aangegeven geen informatie te willen ontvangen. 

Logeeradressen krijgen bij aanmelding een welkomstpakketje per post. Daarna sturen we ze zo’n 2 x per jaar een mailing en incidenteel vaker. Mocht je om speciale redenen af willen zien van post of e-mail, neem dan contact op met de Helpdesk.

Contact met de Helpdesk

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Vrienden op de Fiets ze?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website kan opslaan op de computer van een bezoeker. In deze bestanden wordt informatie over het bezoek aan de site opgeslagen. Vrienden op de Fiets verzamelt geen cookies, behalve voor het gebruik van Google Analytics. Deze software helpt de stichting om te zien hoeveel mensen de site bezoeken en welke pagina’s daarbij favoriet zijn (of juist niet). Met hulp van deze informatie proberen we onze site informatiever en gebruiksvriendelijker te maken. Goed om te weten dat alle IP-adressen anoniem zijn en dat er geen gegevens met Google worden gedeeld. Daarom hoef je ook niet akkoord te gaan met een cookieverklaring.

Voor welke doeleinden verzamelt Vrienden op de Fiets informatie over jou?

De gegevens die we over jou verzamelen en bewaren worden alleen gebruikt om je de gevraagde service te kunnen bieden. Vrienden op de Fiets verkoopt geen gegevens, nooit, aan niemand. We maken ook geen gebruik van jouw gegevens voor marketingdiensten van derden zoals Facebook.

Er is één uitzondering
Logeeradressen die daar expliciet toestemming voor geven, worden als Point of Interest (POI) zichtbaar in de routeplanner van onze partners de Fietsersbond en Nederlandfietsland.nl. Op deze manier ben je als Logeeradres ook vindbaar voor fietsers die gebruikmaken van deze routeplanners.

Op welke wijze beschermt Vrienden op de Fiets jouw persoonlijke informatie?

Vrienden op de Fiets treft passende technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Niemand heeft toegang tot de databases zonder de benodigde inloggegevens.

Wachtwoorden zijn verplicht maar worden door Vrienden op de Fiets niet opgeslagen.

Onze site is beveiligd met een slotje (HTTPS), zodat onbevoegden niet zomaar bij de gegevens kunnen. En onze IT-leverancier is gecertificeerd met ISO 27001.

Om ervoor te zorgen dat Vrienden op de Fiets altijd handelt naar de wettelijke privacyregels en de bescherming van jouw gegevens, hebben we een Functionaris voor de Gegevensbescherming ingeschakeld. Deze is op afroep beschikbaar.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Behalve de medewerkers van Vrienden op de Fiets en de organisaties waar we mee samenwerken op het gebied van IT, website en verzending van het boekje, heeft niemand toegang tot jouw gegevens. Met deze derden hebben we, als dat nodig is, een verwerkersovereenkomst gesloten waarin regels zijn vastgelegd over de omgang met, en de bescherming van deze gegevens.

Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van jouw gegevens

Je hebt het recht te weten welke gegevens Vrienden op de Fiets over jou heeft vastgelegd. Je kunt deze 24 uur per dag inzien in jouw persoonlijke profiel. Je kunt je gegevens hier ook te allen tijde wijzigen. Mocht dit om één of andere reden niet lukken, neem dan contact op met de Helpdesk, zij helpen je verder. Dit kan wel een paar dagen duren.

Je kunt jouw account zelf online opheffen of contact opnemen met de helpdesk. Jouw persoonlijke informatie wordt dan onmiddellijk in een digitaal archief geplaatst. De bewaartijd is 14 maanden na het einde van het jaar waarin je hebt opgezegd. Mocht je na opzegging binnen deze tijd besluiten om weer van onze diensten gebruik te maken, dan kunnen wij jouw account eenvoudig her-activeren. Na die periode worden alle persoonlijke gegevens geanonimiseerd en bewaren we alleen data voor het bijhouden van onze statistieken.

Vrienden op de Fiets kan jouw gegevens wél aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht zijn, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten. In dit geval zullen we je hierover zo snel mogelijk informeren.

Om ervoor te zorgen dat de informatie in deze privacyverklaring te allen tijde up-to-date is en aansluit op de geldende wetgeving, kan Vrienden op de Fiets deze op elk moment aanpassen.

Contactinformatie

De stichting heeft geen officieel kantoor, maar is statutair gevestigd in Muiderberg. Het KVK-nummer is 41052534.

Heb je nog vragen hebben over deze privacyverklaring of over jouw gegevens? Neem dan contact op met de Helpdesk.

Laatst herziene versie: 27 juni 2024


Contact met de Helpdesk