Disclaimer

Stichting Vrienden op de Fiets aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de kwaliteit van Logeeradressen, gedragingen van bij de stichting aangesloten Vrienden, schade die door gasten op Logeeradressen is veroorzaakt; noch voor door gasten onderweg, of elders, geleden of veroorzaakte schade en voor onvolledige of onjuiste informatie in het boekje of op de website. Niets van de (digitale) uitgaven van Vrienden op de Fiets mag worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins gebruikt dan waarvoor deze zijn bedoeld, zonder expliciete toestemming van Stichting Vrienden op de Fiets. Alle rechten voorbehouden.