Bestuur, Raad van Advies en Team

Stichting Vrienden op de Fiets is een non-profit-organisatie. Het beleid wordt gemaakt door het bestuur in samenwerking met de directie. De Raad van Advies houdt scherp in de gaten of het gevoerde beleid strookt met de grondbeginselen van de stichting. De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door een klein team van professionals.

De mensen achter de stichting

Het bestuur is als volgt samengesteld:
- Frank Köhler (voorzitter)
- Marianne den Boef (secretaris)
- Wim Joosse (penningmeester)
- Coby Adema (lid)
- Anca Ansink (lid)

De Raad van Advies (RvA) bestaat uit drie leden die worden benoemd door de familie van oprichter Nel de Blécourt.
De leden van de RvA zijn:

- Bert van den Berg
- Wim de Bruin
- Thijs van Oudheusden

Team
De dagelijkse aansturing van de stichting en het team is in handen van directeur Stefanie Gerwers.