Heb je een klacht?

Vrienden op de Fiets is een non-profitorganisatie die zich inzet om sportieve Vrienden en Logeeradressen bij elkaar te brengen. Vriend en Logeeradres zijn zelf verantwoordelijk voor een prettig verloop van de logeerpartij. De basis daarvan is onderling respect en vertrouwen. Maar soms loopt het niet lekker...

Niet te veel regels

Vrienden op de Fiets laat de aard van de ontmoeting graag over aan de hoofdrolspelers. Dat betekent dat we de logeerpartij niet dicht timmeren met regels. Toch hebben we als fundament voor beide kanten een handjevol afspraken samengesteld. Als iedereen zich aan de basisregels voor Vrienden en de basisregels voor Logeeradressen houdt, dan kan er weinig misgaan.

En toch…
Toch komt het wel eens voor dat de overnachting niet helemaal aan de verwachtingen voldoet. Vrienden doen er goed aan zich te realiseren dat een Logeeradres geen hotel is. Je logeert bij mensen thuis en dat is wellicht een beetje anders dan je gewend bent. Logeeradressen zijn particulieren en zij verlenen je, letterlijk, een vriendendienst. In dit huis gelden voornamelijk de regels van dit huis.

Ook komt het wel eens voor dat Vrienden zich niet helemaal als echte vrienden gedragen. Logeeradressen doen er goed aan zich te realiseren dat Vrienden niet per se te kwader trouw zijn, maar soms de basisregels niet helemaal hebben begrepen.

Is er spanning?

In alle gevallen geldt: maak het ter plekke bespreekbaar en zoek samen naar een oplossing. Wacht niet, maar bespreek de kwestie zo snel mogelijk, en blijf vriendelijk. Eigenlijk zoals vrienden onder elkaar dat zouden doen.
Vaak blijkt het probleem een vergissing. Door met elkaar in gesprek te gaan is het probleem hopelijk makkelijk te verhelpen en verloopt het verblijf alsnog naar wens. De basisregels van de stichting kunnen een steuntje in de rug zijn bij het gesprek.

Meld een misstand

Vind je het probleem meldenswaardig of is er echt sprake van een misstand, neem dan contact op met de Helpdesk. Je melding wordt geregistreerd en afhankelijk van de ernst en/of de hoeveelheid vergelijkbare klachten ondernemen we actie. Dit doen we in de vorm van wederhoor met een mogelijke waarschuwing. Het is daarbij goed te weten dat de stichting geen scheidsrechter is. Wij kunnen meestal geen uitspraak doen, want we waren er niet bij en horen soms tegenstrijdige verhalen.

Toch is het belangrijk dat je een echte misstand meldt. Is de klacht zeer ernstig en/of krijgen we dezelfde klacht meerdere keren, dan neemt de stichting afscheid van het betreffende Logeeradres, of van de Vriend.

Contact Helpdesk