Hoe bepaalt de stichting de overnachtingsprijs?

Voor het vaststellen van een nieuwe prijs maken bestuur en directie een zorgvuldige afweging op basis van verschillende factoren.

Aan het woord: directeur Stefanie Gerwers

“We maken een inschatting van de kosten voor een overnachting. Hierbij rekenen we het ontbijt, de was, de douche en eventuele extra stookkosten mee. De moeite, de uren, de afschrijving en de hypotheeklasten worden niet doorberekend. Dit doen we bewust niet; het is tenslotte een vriendendienst.
Wij beseffen dat het lastig is een kostprijs vast te stellen die voor iedereen klopt; elk Logeeradres is anders, maar eind 2022 leerde onze laatste zorgvuldige inschatting dat het mogelijk moet zijn om voor 25 euro een eenvoudige overnachting en een voedzaam ontbijt te bieden. Oók voor 1 persoon, en in de meeste gevallen ook in een aparte ruimte als een tuinhuis.”

Symbolisch bedrag

“In 2019 hadden we voor het laatst de overnachtingsprijs aangepast. Die was met € 22,50 ruim kostendekkend, daarom konden we hier een paar jaar mee voort. Inflatie speelde jarenlang nauwelijks een rol, die was ongeveer 2%. De meeste Logeeradressen hebben tot eind 2022 een symbolisch bedragje aan hun logés overgehouden.”

Wat is een passende overnachtingsprijs?

“Dat we voor het eerst sinds jaren te maken hebben gehad met snel stijgende prijzen is nieuw. Niemand kan op dit moment een inschatting maken hoe de inflatie zich zal ontwikkelen. Toch moeten we altijd op basis van de ons bekende factoren een prijs vaststellen die acceptabel voelt. Niet te hoog, de prijs moet passen bij de eenvoudige overnachting die we beloven. En zeker niet te laag, want geen Logeeradres wil toeleggen op de vergoeding. Bovendien willen we graag dat Logeeradressen hun deuren open houden. Oók voor Vrienden die niet zo’n dikke portemonnee hebben en het vrij besteedbare deel van hun inkomen de laatste tijd hebben zien slinken. We willen dus een prijs die precies goed is voor iedereen. Een lastige kwestie.”

"De prijs is en blijft voor alles en iedereen hetzelfde.
Ongeacht het aantal Vrienden of de geboden luxe."

Directeur Stefanie Gerwers

De basis en de details van de prijsstelling

“Voor de inflatiecorrectie baseren we ons op objectieve data. Die vinden we bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze instantie publiceert de officiële consumentenprijsindexcijfers (CPI). Dit is een ‘mandje’ waarin het gemiddelde wordt berekend van de prijsstijgingen en -dalingen van alle producten en diensten die een gemiddeld huishouden koopt. Dat levert een prijsindex per jaar op en deze laten we los op de huidige overnachtingsprijs.”

De huidige prijs geldt tot eind 2024

Omdat niemand eind 2022 wist - en nu weet - wat de inflatie de komende jaren doet, is besloten de huidige prijs van € 25,- te handhaven voor de komende twee jaar - en niet zoals gebruikelijk voor vier jaar.

Rond bedrag

“We rekenen niet met cijfers achter de komma, maar kiezen voor een rond bedrag, dat is makkelijker te onthouden. Ook is het niet onze bedoeling om, zoals bedrijven doen, de prijs elk jaar te indexeren. Daarom hebben we een marge ingebouwd die toereikend moet zijn tot tenminste eind 2024. Zo voorkomen we onduidelijkheid en discussie.
Het is ook goed om nog even te benadrukken dat de prijs voor alles en iedereen hetzelfde is, ongeacht het aantal personen of de luxe die het Logeeradres biedt. Zo blijft Vrienden op de Fiets het unieke, ideële initiatief waar zoveel mensen plezier aan beleven.”

Tot slot

"Het tarief voor kinderen tot 12 jaar is een afgeleide van het volle tarief. In combinatie met een volwassene die het volle pond betaalt, zou ook dit bedrag kostendekkend moeten zijn. De stichting wil met dit gereduceerde tarief de aantrekkingskracht van een fiets- of wandelvakantie met kind of kleinkind vergroten. Dit zijn immers onze Vrienden en Logeeradressen van de toekomst!"


Voorhout, februari 2023