Gezocht: (aankomend) voorzitter en penningmeester

Naast de vrolijkheid van het 40-jarig bestaan, nemen we ook afscheid: aan het einde van het jaar van voorzitter Frank Köhler en al dit voorjaar van penningmeester Bart van den Dolder. We zoeken waardige opvolgers die met frisse blik de toekomst van onze organisatie mee helpen vormgeven. Iets voor jou?

Stichting Vrienden op de Fiets is een goed draaiende organisatie met een bestuur op afstand en een klein team onder leiding van een directeur dat de dagelijkse werkzaamheden uitvoert. We zoeken een (aankomend) voorzitter en een penningmeester.

Wat doet het bestuur?

Het bestuur, momenteel bestaand uit vier personen, stippelt samen met de directeur de lange-termijn-visie voor de stichting Vrienden op de Fiets uit. Het stelt de jaarplannen vast, ziet toe op de uitvoering daarvan en houdt de vinger aan de financiële pols. Bestuursleden denken actief mee over de positionering en dienstverlening aan Vrienden en Logeeradressen van de stichting en over nieuwe producten en diensten, mogelijk ook voor nieuwe doelgroepen. Bestuur en directie worden bijgestaan door een driehoofdige Raad van Advies. Het bestuur komt ongeveer vijf keer per jaar in Utrecht bijeen, daarnaast wordt incidenteel een actieve bijdrage gevraagd. De leden ontvangen een vacatievergoeding.

Werkwijze en focus

De vier leden van het bestuur kennen een goed evenwicht tussen betrokkenheid bij inhoudelijke onderwerpen en besturen op afstand. Het bestuur bepaalt de grote lijnen van het beleid en is ‘sparring partner’ van de directeur. Zij neemt de beleidsvoorbereiding voor haar rekening, heeft de dagelijkse leiding van de werkorganisatie en doet het financieel beheer.

Alle leden van het bestuur hebben een visie op de organisatie en dienstverlening van de stichting aan Vrienden en Logeeradressen. Daarnaast wordt gestreefd naar een mix van kennis en ervaring op de specifieke taken en aandachtsgebieden van het bestuur. De voorzitter richt zich met name op governance, algemeen bestuur en is de verbinding vanuit het bestuur met de directeur. De penningmeester heeft financieel-economische kennis en in het ideale geval ook van IT. De secretaris richt zich ook op communicatie. Het vierde bestuurslid focust op marketing en partnerships.

De stichting bevindt zich in een consolidatiefase. De organisatie groeit nog steeds, is financieel gezond en de operationele processen zijn op orde. De komende jaren ligt de focus op het ‘bij de tijd houden’ van de dienstverlening.

Wie zoeken we?

Voorzitter

De huidige voorzitter vertrekt eind 2024. Ten behoeve van de continuïteit zoeken we nu reeds een aankomend voorzitter die het stokje dan gaat overnemen.

De voorzitter is verantwoordelijk voor de leiding van het bestuur en voor de coördinatie van de bestuurswerkzaamheden, evenals voor de verbinding van het bestuur met de directeur.

We zoeken iemand:

  • met een goed inzicht in bestuurlijke en strategische processen.
  • met goede discussie- en communicatieve vaardigheden, die in staat is om een vergadering vorm te geven en adequaat te leiden.
  • die waar nodig de stichting goed kan vertegenwoordigen.
  • die vertrouwd is met collegiaal bestuur en het beginsel ‘bestuur op afstand’.
  • met ervaring als bestuurslid, ervaring als voorzitter is een pluspunt.

Penningmeester

Stichting Vrienden op de Fiets zoekt als gevolg van het vertrek van het huidige bestuurslid ook een nieuwe penningmeester.

Hij of zij is in overleg met de directeur verantwoordelijk voor het (doen) opstellen van de begroting en de jaarrekening en houdt toezicht op de financiën van de stichting.

De ideale penningmeester van Vrienden op de Fiets is georiënteerd op de financiële aspecten van de stichting en is tegelijkertijd een kritische en zorgvuldige gesprekspartner voor de medebestuursleden en de directeur.

De kandidaat die wij zoeken:

  • beschikt over een degelijke financiële achtergrond.
  • is in staat jaarrekeningen, begrotingen en financiële rapportages te doorgronden.
  • heeft ervaring als bestuurslid, ervaring als penningmeester is een pluspunt.
  • heeft in het ideale geval ook kennis van IT.
  • is vertrouwd met collegiaal bestuur en het beginsel ‘bestuur op afstand’.

Iets voor jou? Laat van je horen!

Heb je affiniteit met het werk van Vrienden op de Fiets en herken jij je in een van bovenstaande profielen? Reageer dan uiterlijk 5 mei a.s. via mail met motivatie en relevante ervaring. De mail kan je sturen door op een van onderstaande knoppen te klikken. Lukt dat niet, gebruik dan dit mailadres: bestuur@vriendenopdefiets.nl

Ja, ik wil voorzitter worden Ja, ik wil penningmeester worden

Gesprekken en meer informatie

De gesprekken vinden plaats in Utrecht, op 24 en 27 mei in de avond met kandidaten voor penningmeester en op 30 mei ’s avonds en 31 mei in de middag met kandidaten voor voorzitter.

Voor meer informatie over de werking van Vrienden op de Fiets kun je terecht op de www.vriendenopdefiets.nl of telefonisch bij voorzitter Frank Köhler op 06 - 29 60 46 89.
Zoek je meer achtergrondinformatie en/of officiële stukken, klik dan hier.