Als u meer wilt weten over Vrienden op de Fiets en het coronavirus, klik hier.

Wat is een klacht? En wat kunt u van de stichting verwachten?

Vrienden op de Fiets is een non-profit-organisatie die zich inzet om sportieve Vrienden en gastadressen bij elkaar te brengen. Vrienden en gastadressen zijn zélf verantwoordelijk voor een prettig verloop van het verblijf. Als iedereen zich aan de opgestelde spelregels houdt kan er weinig misgaan.

Toch komt het wel eens voor dat de overnachting niet helemaal aan de verwachtingen voldoet. Vrienden doen er goed aan zich te realiseren dat een gastadres geen hotel is. U logeert bij mensen thuis en dat is wellicht een beetje anders dan u gewend bent. Gastadressen zijn particulieren en zij verlenen u, letterlijk, een vriendendienst.

Ook komt het wel eens voor dat Vrienden zich niet helemaal als echte vrienden gedragen. Gastadressen doen er goed aan zich te realiseren dat Vrienden niet persé te kwader trouw zijn, maar soms de spelregels niet helemaal begrepen hebben.

In alle gevallen geldt: maak het ter plekke bespreekbaar en zoek samen naar een oplossing. Eigenlijk zoals vrienden onder elkaar dat zouden doen. Hopelijk is het probleem makkelijk te verhelpen en verloopt het verblijf alsnog naar wens. De spelregels van de stichting kunnen een steuntje in de rug zijn bij het gesprek.

Vindt u het probleem meldenswaardig of is er echt sprake van een misstand, neem dan contact op met de helpdesk. Uw melding wordt geregistreerd en afhankelijk van de ernst ondernemen we actie, vaak in de vorm van wederhoor met een mogelijke waarschuwing. Het is daarbij goed te weten dat de stichting geen scheidsrechter is, vaak ook geen uitspraak kan doen over wie er gelijk heeft; we waren er niet bij en horen soms tegenstrijdige verhalen. In geval van een zeer ernstig en/of repeterend probleem, neemt de stichting het besluit om afscheid te nemen van het betreffende adres of Vriend.

Zoeken

Read in English

Welkom op de nieuwe site van Vrienden op de Fiets.

Bent u al Vriend? Dan wordt u, als u inlogt, gevraagd zelf een wachtwoord in te stellen.

Hoe doet u dat?

Log eerst in met uw Vriendennummer en uw postcode, zoals u gewend bent. Dan verschijnt er een schermpje waarin u wordt verzocht eenmalig uw wachtwoord aan te passen. U vult eerst uw oude wachtwoord in, dat is de postcode.

Vervolgens typt u 2x een zelfgekozen wachtwoord in. Dit nieuwe wachtwoord moet minimaal 8 tekens lang zijn. Als alles goed gaat bent u automatisch ingelogd en krijgt u een bevestiging per email. Lukt het niet, neem dan contact op met onze helpdesk.