Wat is een klacht? En wat kun je van de stichting verwachten?

Vrienden op de Fiets is een non-profit-organisatie die zich inzet om sportieve Vrienden en logeeradressen bij elkaar te brengen. Vrienden en logeeradressen zijn zélf verantwoordelijk voor een prettig verloop van het verblijf. Als iedereen zich aan basisregels voor Vrienden en de basisregels voor logeeradressen houdt, kan er weinig misgaan.

Toch komt het wel eens voor dat de overnachting niet helemaal aan de verwachtingen voldoet. Vrienden doen er goed aan zich te realiseren dat een logeeradres geen hotel is. Je logeert bij mensen thuis en dat is wellicht een beetje anders dan je gewend bent. Logeeradressen zijn particulieren en zij verlenen je, letterlijk, een vriendendienst.

Ook komt het wel eens voor dat Vrienden zich niet helemaal als echte vrienden gedragen. Logeeradressen doen er goed aan zich te realiseren dat Vrienden niet per se te kwader trouw zijn, maar soms de basisregels niet helemaal begrepen hebben.

In alle gevallen geldt: maak het ter plekke bespreekbaar en zoek samen naar een oplossing. Eigenlijk zoals vrienden onder elkaar dat zouden doen. Vaak blijkt het probleem een vergissing. Hopelijk is het door met elkaar in gesprek te gaan makkelijk te verhelpen en verloopt het verblijf alsnog naar wens. De basisregels van de stichting kunnen een steuntje in de rug zijn bij het gesprek.

Vind je het probleem meldenswaardig of is er echt sprake van een misstand, neem dan contact op met de helpdesk. Je melding wordt geregistreerd en afhankelijk van de ernst ondernemen we actie, vaak in de vorm van wederhoor met een mogelijke waarschuwing. Het is daarbij goed te weten dat de stichting geen scheidsrechter is, vaak ook geen uitspraak kan doen over wie er gelijk heeft; we waren er niet bij en horen soms tegenstrijdige verhalen. In geval van een zeer ernstig en/of repeterend probleem, neemt de stichting het besluit om afscheid te nemen van het betreffende logeeradres of van de Vriend.

Zoeken

Read in English

LET OP: SITE NIET BEREIKBAAR VAN 24 – 31 MAART.

Beste Vrienden en gastadressen,

Achter de schermen werken wij aan een nieuw ICT-systeem. Het gaat aan het einde van de maand ‘live’. Daarom zal de website van woensdag 24 maart tot en met dinsdag 31 maart worden afgesloten. Vanaf 01 april bent u hier weer van harte welkom en is bijna alle service weer beschikbaar. In de tussentijd verwijzen we u graag naar het boekje en uiteraard is de helpdesk bereikbaar voor vragen.

Na 1 april zijn er een paar extraatjes waar u waarschijnlijk even op moet wachten. Zo is het prikbord voor het vinden van een fiets-of wandelmaatje niet gelijk terug. Ook het cadeaulidmaatschap dat u mogelijk aan een goede vriend wil geven is tijdelijk niet af te sluiten. We proberen dit zo snel mogelijk in orde te maken.

Waarschuwing: bewaar alstublieft zélf ergens uw favoriete gastadressen en de informatie en contacten van het prikbord. We doen ons best maar het kan zijn dat we deze gegevens straks niet terug kunnen zetten op de site.

Als het goed is gaat u verder niets merken van het nieuwe systeem en kunt u snel weer gebruik maken van de service die u gewend bent.

Met dank voor uw geduld en een hartelijke groet,

Team Vrienden op de Fiets