Vrienden op de Fiets zoekt twee nieuwe bestuurders

De stichting zet zich in om het meerdaags fietsen en wandelen in Nederland te stimuleren. Dat doen we eerst en vooral met het bekende gastadressennetwerk voor passerende Vrienden. Daarnaast kijkt de stichting naar mogelijkheden om méér te doen voor fietsers en wandelaars.

 In verband met aflopende bestuurstermijnen zoeken we nu twee bestuurders die in hun vrije tijd energie willen stoppen in een geoliede organisatie die (nog steeds) groeit. Een organisatie met een bestuur op afstand en een directeur die – samen met een klein team  – de dagelijkse uitvoering ter hand neemt.

Wat doet het bestuur?
Het bestuur, momenteel bestaand uit 4 personen, stippelt samen met de directeur de lange-termijn-visie voor de stichting uit, ziet toe op de uitvoering van de jaarplannen en houdt de vinger aan de financiële pols.

Bestuursleden denken actief mee over de positionering en dienstverlening aan Vrienden en gastadressen van de stichting alsmede over nieuwe producten en diensten, mogelijk ook voor nieuwe doelgroepen. Leden van het bestuur hebben een representatieve functie, onderhouden relaties in het werkveld van de organisatie en zijn gericht op samenwerking met mogelijke partners.

Bestuur en directie worden ter zijde gestaan door een driehoofdige Raad van Advies.

Het bestuur komt minimaal 4 keer per jaar in Utrecht bijeen, daarnaast wordt incidenteel een actieve bijdrage gevraagd. De functie is onbezoldigd, wel is er een bescheiden vacatievergoeding.

Werkwijze en focus
De 4 leden van het bestuur kennen een goed evenwicht tussen betrokkenheid bij inhoudelijke onderwerpen en besturen op afstand. Het bestuur bewaakt de grote lijnen van het beleid en is ‘sparring partner’ van de directeur. 

Alle leden van het bestuur hebben een visie op de organisatie en dienstverlening van de stichting aan Vrienden en gastadressen. Daarnaast wordt gestreefd naar een mix van kennis en ervaring op de specifieke werkterreinen binnen het bestuur. De voorzitter richt zich met name op Governance en Algemeen Bestuur, de penningmeester is verantwoordelijk voor Finance en ICT. De secretaris hanteert de portefeuille Communicatie. Het vierde bestuurslid focust op Partnerships en Ontwikkeling.

De stichting bevindt zich in een consolidatiefase. De organisatie groeit nog steeds, is financieel gezond en de operationele processen zijn op orde. De komende jaren ligt de focus enerzijds op het ‘bij de tijd houden’ van de dienstverlening en anderzijds op samenwerking met andere (non-profit) organisaties in nieuwe initiatieven om het meerdaags fietsen en wandelen in Nederland te bevorderen. 

Stichting Vrienden op de Fiets beheert een netwerk van overnachtingadressen voor sportievelingen die meerdaagse tochten maken. Bijna 6.000 particuliere gastadressen in Nederland en daarbuiten bieden fietsers en wandelaars een warm onthaal, een gespreid bed en een stevig ontbijt. De organisatie heeft momenteel ruim 95.000 Vrienden.

Een (aankomend) Voorzitter en een bestuurslid ‘Partnerships en Ontwikkeling’. 
Stichting Vrienden op de Fiets zoekt als gevolg van verstrijkende bestuurstermijnen (vanaf 2019) een aankomend voorzitter en een bestuurslid dat zich richt op partnerships en ontwikkeling.

De nieuwe bestuurders hebben in ieder geval aantoonbare bestuurlijke ervaring en denken op minimaal HBO-niveau. Het ideale bestuurslid is daarnaast een creatieve en zorgvuldige gesprekspartner voor de medebestuursleden, de leden van de Raad van Advies, de partners en de directeur. Een betrokken en vriendelijk mens die zich uitstekend kan vinden in de doelstellingen van de stichting, iemand die begrijpt wat Vrienden op de Fiets tot een succes maakt. Een actieve vrijwilliger die - wellicht ook vanuit een professionele achtergrond - kan bijdragen aan een gezonde toekomst van de stichting.

Meer specifiek verwachten we het volgende van de nieuwe bestuurders:

Aankomend Voorzitter
De huidige voorzitter vertrekt in 2020. Ten behoeve van de continuïteit zoeken we nu reeds een aankomend voorzitter die het stokje t.z.t. gaat overnemen.
De voorzitter is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur. De voorzitter heeft een goed inzicht in bestuurlijke en strategische processen, hij/zij neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd. De voorzitter is in staat om een vergadering vorm te geven en adequaat te leiden, hij/zij beschikt over goede discussie- en communicatieve vaardigheden. Tenslotte is de voorzitter in staat om de stichting aansprekend uit te dragen en te vertegenwoordigen waar nodig. 

Profiel Lid met portefeuille Partnerships en Ontwikkeling
Van dit bestuurslid verwachten we dat hij/zij een visie heeft op mogelijke samenwerkingsverbanden met organisaties (in Nederland) die kunnen bijdragen aan de groei van meerdaags fietsen en wandelen. Iemand die op de assen ‘sportiviteit, natuur, duurzaam toerisme en/of sociale ontmoeting’ kansen ziet en deze kan vertalen naar strategische opties, contouren voor nieuwe concepten en win-win partnerships. Idealiter iemand uit de sportieve (reis)wereld, die zelf ook de nodige kilometers in de benen heeft.

Reacties
Spreekt het werk van het stichting u aan en herkent u zich in één van bovenstaande profielen? Bent u een enthousiaste lange-afstandsfietser, een enthousiaste wandelaar of misschien een actief gastadres? 

Reageer dan alstublieft en stuur ons een brief met motivatie en CV uiterlijk 8 november a.s.  Dat kan naar vodfbestuur@gmail.com.

De gesprekken vinden plaats in Utrecht op 19 en 20 november v.a. 17.30 uur. Op 27 november 's avonds maken de nieuwe bestuursleden kennis met de overige leden van het bestuur en de Raad van Advies.

Zoeken

Read in English

Welkom op de nieuwe site van Vrienden op de Fiets.

Bent u al Vriend? Dan wordt u, als u inlogt, gevraagd zelf een wachtwoord in te stellen.

Hoe doet u dat?

Log eerst in met uw Vriendennummer en uw postcode, zoals u gewend bent. Dan verschijnt er een schermpje waarin u wordt verzocht eenmalig uw wachtwoord aan te passen. U vult eerst uw oude wachtwoord in, dat is de postcode.

Vervolgens typt u 2x een zelfgekozen wachtwoord in. Dit nieuwe wachtwoord moet minimaal 8 tekens lang zijn. Als alles goed gaat bent u automatisch ingelogd en krijgt u een bevestiging per email. Lukt het niet, neem dan contact op met onze helpdesk.