Toelichting overnachtingsprijs per 1 januari 2023

Overnachtingsprijs naar 25 euro per Vriend

Per 1 januari 2023 is de prijs voor een overnachting bij een Logeeradres van Vrienden op de Fiets 25 euro. Voor kinderen t/m 12 jaar mag een Logeeradres € 14,- rekenen. Zoals gebruikelijk is deze prijs inclusief ontbijt. De prijzen gelden in principe tot en met 31 december 2024. Hierna volgt een toelichting op de vaststelling van deze nieuwe prijzen.

Hoe komt de overnachtingsprijs tot stand?
Voor het vaststellen van een nieuwe prijs maken bestuur en directie een zorgvuldige afweging van verschillende factoren. We maken een inschatting van de kosten voor een overnachting. Hierbij rekenen we het ontbijt, de was, de douche en eventuele extra stookkosten mee. De moeite, de uren, de afschrijving en de hypotheeklasten worden niet doorberekend. Dit doen we bewust niet; het is tenslotte een vriendendienst.
Wij beseffen dat het lastig is een kostprijs vast te stellen die voor iedereen klopt; elk logeeradres is anders, maar onze zorgvuldige inschatting leert dat het mogelijk moet zijn om voor 25 euro een eenvoudige overnachting en een voedzaam ontbijt te bieden. Oók voor 1 persoon, en in de meeste gevallen ook in een aparte ruimte als een tuinhuis.

In 2019 hebben we voor het laatst de overnachtingsprijs aangepast. Die was met € 22,50 ruim kostendekkend, daarom konden we hier een paar jaar mee voort. Inflatie speelde jarenlang nauwelijks een rol, die was ongeveer 2%. De meeste logeeradressen hebben tot de dag van vandaag een symbolisch bedragje aan hun logés overgehouden.

Wat is een passende overnachtingsprijs nu de prijzen zo snel stijgen?
Dat we nu voor het eerst sinds jaren te maken hebben met snel stijgende prijzen is nieuw. Niemand kan op dit moment een inschatting maken hoe de inflatie zich zal ontwikkelen. Toch moeten op basis van de ons bekende factoren een prijs vaststellen die acceptabel voelt. Niet te hoog, de prijs moet passen bij de eenvoudige overnachting die we beloven. En zeker niet te laag, want geen logeeradres wil toeleggen op de vergoeding. Bovendien willen we graag dat logeeradressen hun deuren open houden. Oók voor Vrienden die niet zo’n dikke portemonnee hebben en het vrij besteedbare deel van hun inkomen de laatste tijd zien slinken. We willen dus een prijs die precies goed is voor iedereen. Een lastige kwestie.

De basis en de details van de prijsstelling
Voor de inflatiecorrectie baseren we ons op objectieve data. Die vinden we bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze instantie publiceert de officiële consumentenprijsindexcijfers (CPI). Dit is een ‘mandje’ waarin het gemiddelde wordt berekend van de prijsstijgingen en -dalingen van alle producten en diensten die een gemiddeld huishouden koopt. Dat levert een prijsindex per jaar op en deze hebben we losgelaten op de huidige overnachtingsprijs. Omdat niemand weet of de inflatie zo hard doorstijgt als nu het geval is, handhaven we deze prijs van € 25,- voor de komende twee jaar - en niet zoals gebruikelijk voor vier jaar.

We rekenen niet met cijfers achter de komma, maar kiezen voor een rond bedrag, dat is makkelijker te onthouden. Ook is het niet onze bedoeling om, zoals bedrijven doen, de prijs elk jaar te indexeren. Daarom bouwen een marge in die toereikend zou moeten zijn tot tenminste eind 2024. Zo voorkomen we onduidelijkheid en discussie.
Het is ook goed om nog even te benadrukken dat de prijs voor alles en iedereen hetzelfde is, ongeacht het aantal personen of de luxe die het logeeradres biedt. Zo blijft Vrienden op de Fiets het unieke, ideële initiatief waar zoveel mensen plezier aan beleven.

Tot slot
Het tarief voor kinderen tot 12 jaar is een afgeleide van het volle tarief. In combinatie met een volwassene die het volle pond betaalt, zou ook dit bedrag kostendekkend moeten zijn. De stichting wil met dit gereduceerde tarief de aantrekkingskracht van een fiets- of wandelvakantie met kind of kleinkind verhogen. Dit zijn immers onze Vrienden en Logeeradressen van de toekomst!


Voorhout, september 2022

Zoeken

Read in English

LET OP: SITE NIET BEREIKBAAR VAN 24 – 31 MAART.

Beste Vrienden en gastadressen,

Achter de schermen werken wij aan een nieuw ICT-systeem. Het gaat aan het einde van de maand ‘live’. Daarom zal de website van woensdag 24 maart tot en met dinsdag 31 maart worden afgesloten. Vanaf 01 april bent u hier weer van harte welkom en is bijna alle service weer beschikbaar. In de tussentijd verwijzen we u graag naar het boekje en uiteraard is de helpdesk bereikbaar voor vragen.

Na 1 april zijn er een paar extraatjes waar u waarschijnlijk even op moet wachten. Zo is het prikbord voor het vinden van een fiets-of wandelmaatje niet gelijk terug. Ook het cadeaulidmaatschap dat u mogelijk aan een goede vriend wil geven is tijdelijk niet af te sluiten. We proberen dit zo snel mogelijk in orde te maken.

Waarschuwing: bewaar alstublieft zélf ergens uw favoriete gastadressen en de informatie en contacten van het prikbord. We doen ons best maar het kan zijn dat we deze gegevens straks niet terug kunnen zetten op de site.

Als het goed is gaat u verder niets merken van het nieuwe systeem en kunt u snel weer gebruik maken van de service die u gewend bent.

Met dank voor uw geduld en een hartelijke groet,

Team Vrienden op de Fiets