Sportief bestuurslid gezocht!

Vrienden op de Fiets zoekt een sportieve bestuurder die in zijn of haar vrije tijd energie wil stoppen in een geoliede organisatie die (nog steeds) groeit.
Een organisatie met een bestuur op afstand en een directeur die – samen met een klein team  – de dagelijkse uitvoering ter hand neemt
.

Wat doet het bestuur?
Het bestuur, momenteel bestaand uit 4 personen, stippelt samen met de directeur de lange-termijn-visie voor de stichting uit, ziet toe op de uitvoering van de jaarplannen en houdt de vinger aan de financiële pols.

Bestuursleden denken actief mee over de positionering en dienstverlening aan Vrienden en gastadressen van de stichting alsmede over nieuwe producten en diensten, mogelijk ook voor nieuwe doelgroepen. Leden van het bestuur hebben een representatieve functie, onderhouden relaties in het werkveld van de organisatie en zijn gericht op samenwerking met mogelijke partners.

Bestuur en directie worden ter zijde gestaan door een driehoofdige Raad van Advies. Het bestuur komt minimaal 4 keer per jaar in Utrecht bijeen, daarnaast wordt incidenteel een actieve bijdrage gevraagd. De functie is onbezoldigd, wel is er een bescheiden vacatievergoeding.

Stichting Vrienden op de Fiets beheert een netwerk van overnachtingadressen voor sportievelingen die meerdaagse tochten maken. Bijna 6.000 particuliere gastadressen in Nederland en daarbuiten bieden fietsers en wandelaars een warm onthaal, een gespreid bed en een stevig ontbijt. De organisatie heeft momenteel ruim 90.000 Vrienden.

Wat vragen we?
Het nieuwe bestuurslid heeft in ieder geval de volgende kenmerken:

  • Heeft aantoonbare bestuurlijke ervaring
  • Denkt op HBO-niveau
  • Heeft een visie op ontwikkelingen in de toeristische sector in het algemeen en op strategische groeiopties van de stichting in het bijzonder

Het ideale bestuurslid is daarnaast een creatieve en zorgvuldige gesprekspartner voor de medebestuursleden, de leden van de Raad van Advies, de partners en de directeur. Een betrokken en vriendelijk mens die zich uitstekend kan vinden in de doelstellingen van de stichting, iemand die begrijpt wat Vrienden op de Fiets tot een succes maakt. Een actieve vrijwilliger die – wellicht ook vanuit een professionele achtergrond - kan bijdragen aan een gezonde toekomst van de stichting.

Reageer!
Herkent u zich in dit profiel? En bent u ook een enthousiaste lange-afstandfietser, een enthousiaste wandelaar of een actief gastadres? Reageer dan alstublieft en stuur ons een brief met motivatie en CV voor 5 november a.s.  Dat kan naar vodfbestuur@gmail.com. De eerste gesprekken vinden plaats in Utrecht op 24 en 27 november v.a. 18.30 uur.

Zoeken

Read in English

Welkom op de nieuwe site van Vrienden op de Fiets.

Bent u al Vriend? Dan wordt u, als u inlogt, gevraagd zelf een wachtwoord in te stellen.

Hoe doet u dat?

Log eerst in met uw Vriendennummer en uw postcode, zoals u gewend bent. Dan verschijnt er een schermpje waarin u wordt verzocht eenmalig uw wachtwoord aan te passen. U vult eerst uw oude wachtwoord in, dat is de postcode.

Vervolgens typt u 2x een zelfgekozen wachtwoord in. Dit nieuwe wachtwoord moet minimaal 8 tekens lang zijn. Als alles goed gaat bent u automatisch ingelogd en krijgt u een bevestiging per email. Lukt het niet, neem dan contact op met onze helpdesk.