Wat u moeten weten over corona en Vrienden op de Fiets. Klik hier.

Help sportievelingen vooruit. Doe een aanvraag bij het Fiets en Wandelfonds.

Vrienden op de Fiets maakt zich sterk voor fietsers en wandelaars in Nederland. Dat doen we met het netwerk van gastadressen, maar we willen nóg meer mensen stimuleren Nederland te fiets of te voet te ontdekken. Met de oprichting van ons ‘Fiets en Wandelfonds’ kan dat. Helpt uw initiatief fietsers en wandelaars op weg? Dan biedt ons fonds nét even dat laatste financiële zetje in de rug. Doe vanaf vandaag uw aanvraag.

Waarom het Fiets en Wandelfonds?
Wie Nederland te fiets, te voet, maar ook schaatsend, met skeelers of bijvoorbeeld per kano verkent, kan opladen bij een van de 6.000 gastadressen van Vrienden op de Fiets. Hier vinden Vrienden een schoon bed, een goed ontbijt en kunnen ze rekenen op gezellige ontmoetingen.

Nu merken we steeds vaker dat er ook heel andere goede initiatieven voor fietsers en wandelaars worden ontwikkeld. Initiatieven die we graag op weg helpen met een financiële bijdrage. Dat is mogelijk omdat Vrienden op de Fiets groeit en we door de jaren heen reserves hebben opgebouwd. Zo hebben we ruimte om met het Fiets en Wandelfonds te investeren in een bloeiend fiets- en wandelklimaat in Nederland.

Fiets en Wandelfonds op dreef
Het Fiets en Wandelfonds heeft in de afgelopen periode al een goede start gemaakt. We hebben drie projecten medegefinancierd. Zo hebben we bijgedragen aan spraaktoevoeging aan de mobiele routeplanner van de Fietsersbond. De vele prachtige fietspaden van Nederland worden daardoor nóg toegankelijker. Een tweede project dat we mede steunden was de restauratie van het Zuiderzeepad; het lange-afstandswandelpad om het IJsselmeer. Tot slot heeft het Klompenpad Kids in Houten, inclusief trekpontje, een bijdrage ontvangen. Hiermee is het mooie buitengebied bij Bunnik en Houten toegankelijker gemaakt voor een grotere groep mensen. We zijn trots dat we aan dit soort projecten bij konden dragen omdat ze fietsen en wandelen op meer plekken voor meer mensen aantrekkelijk en laagdrempelig maken. En we zijn op zoek naar meer van dit soort projecten.

Soorten projecten
Kan uw project ook een financieel steuntje in de rug gebruiken? U kunt financiering van het Fiets en Wandelfonds krijgen als uw project recreatief wandelen en fietsen voor een brede of juist heel specifieke groep mensen stimuleert. Uw project is in ieder geval kleinschalig, toekomstbestendig en duurzaam, met een minimale looptijd van drie jaar. Eenmalige of eendaagse evenementen zijn uitgesloten. Het project staat los van de normale lopende activiteiten van uw organisatie en stelt bewegen in de natuur, ontmoetingen tussen mensen en/of duurzaam toerisme centraal.

U heeft een non-profit organisatie die is georganiseerd als stichting, vereniging of coöperatie. Projecten waar we extra belangstelling voor hebben zijn initiatieven die vernieuwend zijn, voortkomen uit burgerinitiatieven en/of waar vrijwilligers de drijvende krachten zijn. Voldoet uw project aan bovenstaande eisen? Dien dan een aanvraag in voor co-financiering bij het Fiets en Wandelfonds.

Een aanvraag
Als u een aanvraag doet, leg dan in een motivatiebrief uit waarom we voor uw project moeten kiezen, wat het project doet om fietsen en wandelen in Nederland te bevorderen, wie u in Nederland op weg helpt en waarom u de aanvraag doet. Natuurlijk bevat uw aanvraag ook een begroting, waarin duidelijk wordt welke partijen het initiatief financieel steunen en wat u mogelijk zelf bijdraagt, het zgn. dekkingsplan. Bovendien geeft u aan hoe het initiatief in de toekomst gefinancierd zal worden, mocht dat aan de orde zijn. De brief mag natuurlijk ook bestaan uit een plan van aanpak of projectplan. In alle gevallen moet uw aanvraag een KvK-uittreksel, recente statuten en een recent financieel jaarverslag bevatten. Jaarlijks kunt u op twee momenten een aanvraag indienen: voor 15 september met uitsluitsel begin november en voor 15 maart met uitsluitsel begin mei. In geval van afwijzing motiveren we de keuze, maar daar kan niet over gecorrespondeerd worden.

Beschikbare steun
We streven met het Fiets en Wandelfonds naar de menselijke maat. Tegelijkertijd willen we ook graag een wezenlijke bijdrage leveren. Per project is de bijdrage daarom minimaal 2.500 en maximaal 25.000 euro. Toekenningen zijn een gift. In geval van toekenning krijgt u de eerste 50% van de gift aan de start van het project. De andere 50% volgt na een bevredigende rapportage aan het eind van het project. Als tegenprestatie verwachten we een zichtbare rol voor Vrienden op de Fiets in het project. Zo laten we samen zien hoe steeds meer fietsers en wandelaars in Nederland dankzij ons de wind mee hebben.

Praktisch
Voor een eerste haalbaarheidstoets van uw aanvraag kunt u contact opnemen met de secretaris van het fonds: Stefanie Gerwers via stefanie.gerwers@vriendenopdefiets.nl.

Concrete aanvragen kunnen, voorzien van alle relevante stukken, worden ingediend via aanvragen@vriendenopdefiets.nl

Zoeken

Read in English

Welkom op de nieuwe site van Vrienden op de Fiets.

Bent u al Vriend? Dan wordt u, als u inlogt, gevraagd zelf een wachtwoord in te stellen.

Hoe doet u dat?

Log eerst in met uw Vriendennummer en uw postcode, zoals u gewend bent. Dan verschijnt er een schermpje waarin u wordt verzocht eenmalig uw wachtwoord aan te passen. U vult eerst uw oude wachtwoord in, dat is de postcode.

Vervolgens typt u 2x een zelfgekozen wachtwoord in. Dit nieuwe wachtwoord moet minimaal 8 tekens lang zijn. Als alles goed gaat bent u automatisch ingelogd en krijgt u een bevestiging per email. Lukt het niet, neem dan contact op met onze helpdesk.