Als u meer wilt weten over Vrienden op de Fiets en het coronavirus, klik hier.

Aansprakelijkheid en verzekeringen

Moet ik me (aanvullend) verzekeren voor het geval er schade optreedt?
Als Vrienden bij gastadressen logeren kán het gebeuren dat er schade optreedt. Een Vriend kan per ongeluk iets kapotmaken of iets laten vallen bij het gastadres. Andersom is het mogelijk dat een Vriend schade oploopt, bijvoorbeeld omdat de trapleuning op het logeeradres loszat. Wat zijn dan de mogelijkheden om de schade te verhalen?

Het is niet mogelijk de stichting aansprakelijk te stellen voor geleden schade. Schadekwesties worden afgehandeld tussen Vriend en gastadres. Er zijn eventueel wél mogelijkheden bij een particuliere aansprakelijkheidsverzekering en/of een goede reisverzekering. Elke verzekering kent andere bepalingen, dus controleer uw polissen voordat u start als gastadres of zich als Vriend aanmeldt.

In het algemeen geldt:

Gastadres veroorzaakt schade bij een Vriend
Het kan gebeuren dat in de woning of iets wat bij de woning hoort schade veroorzaakt aan een Vriend of aan zijn/haar spullen. Meestal dekt de aansprakelijkheidsverzekering de schade, tenzij de logeerruimte niet tot de woning behoort of wanneer de gastheer - of vrouw er zelf niet woont.

Vriend brengt schade toe aan gastadres
Omdat Vrienden een (kleine) bijdrage betalen voor de overnachting, is het meestal niet de particuliere aansprakelijkheidsverzekering die helpt in geval zij schade toebrengen aan het gastadres. De uitzondering daarop is de schade veroorzaakt door brand waarvoor de Vriend aansprakelijk zou zijn. Een andere optie is om te kijken wat de reisverzekering – die ook kan gelden voor in Nederland geboekte reizen – vergoedt bij schade aan het logeeradres. We raden Vrienden aan om een goede (doorlopende) reisverzekering af te sluiten. Wat er maximaal vergoed wordt, hangt af van de gekozen verzekering maar reken op niet meer dan een paar honderd euro.

Zoeken

Read in English

Welkom op de nieuwe site van Vrienden op de Fiets.

Bent u al Vriend? Dan wordt u, als u inlogt, gevraagd zelf een wachtwoord in te stellen.

Hoe doet u dat?

Log eerst in met uw Vriendennummer en uw postcode, zoals u gewend bent. Dan verschijnt er een schermpje waarin u wordt verzocht eenmalig uw wachtwoord aan te passen. U vult eerst uw oude wachtwoord in, dat is de postcode.

Vervolgens typt u 2x een zelfgekozen wachtwoord in. Dit nieuwe wachtwoord moet minimaal 8 tekens lang zijn. Als alles goed gaat bent u automatisch ingelogd en krijgt u een bevestiging per email. Lukt het niet, neem dan contact op met onze helpdesk.